Obszary chronione Kurów - puławski

Ochrona przyrody w Kurowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kurowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Kurowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kurowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór: 3424.0 ha
park krajobrazowy
  • Kazimierski Park Krajobrazowy - otulina: 343.0 ha
  • Kazimierski Park Krajobrazowy: 0.02 ha
użytek ekologiczny
  • : 5.0 ha
  • : 3.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: