Obszary chronione Żyrzyn - puławski

Ochrona przyrody w Żyrzynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Żyrzynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Żyrzyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Żyrzyna

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza: 6195.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór: 2195.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolny Wieprz: 1605.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 15.0 ha
 • : 5.7 ha
 • : 4.1 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.5 ha
 • : 2.2 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.78 ha
rezerwat
 • Piskory: 203.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Żyrzyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: