Obszary chronione Końskowola

Ochrona przyrody w Końskowoli

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Końskowoli? Sprawdź aktualne statystyki dla Końskowoli, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Końskowoli

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór: 35.0 ha
park krajobrazowy
  • Kazimierski Park Krajobrazowy: 1729.0 ha
  • Kazimierski Park Krajobrazowy - otulina: 1178.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Płaskowyż Nałęczowski: 128.0 ha
  • Puławy:
użytek ekologiczny
  • : 1.1 ha
  • : 0.89 ha
  • : 0.23 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: