Obszary chronione Kwidzyn - kwidzyński

Ochrona przyrody w gminie Kwidzyn

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kwidzyn? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kwidzyn, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kwidzyn

obszar chronionego krajobrazu
  • Morawski: 3382.0 ha
  • Ryjewski: 1526.0 ha
  • Doliny Kwidzyńskiej: 979.0 ha
  • Sadliński: 262.0 ha
  • Nadwiślański (woj. pomorskie): 19.0 ha
  • Gniewski: 0.01 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolna Wisła: 1052.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Wisły: 1008.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kwidzyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: