Obszary chronione Gniew - Gniew

Ochrona przyrody w gminie Gniew

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Gniew? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Gniew, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Gniew

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (woj. pomorskie): 4655.0 ha
 • Gniewski: 1661.0 ha
 • Doliny Kwidzyńskiej: 6.3 ha
 • Białej Góry: 0.92 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolna Wisła: 3628.0 ha
użytek ekologiczny
 • Borawa: 19.0 ha
 • Trzcinowisko: 15.0 ha
 • Parowa: 7.0 ha
 • Strzelnica w Gniewie: 0.11 ha
rezerwat
 • Wiosło Małe: 25.0 ha
 • Wiosło Duże: 23.0 ha
 • Opalenie: 8.7 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 1993.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Ryjewo, Ochrona przyrody Kwidzyn
Przejdź na nowy: Geoportal Gniew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: