Obszary chronione Łagiewniki - dzierżoniowski

Ochrona przyrody w Łagiewnikach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łagiewnikach? Sprawdź aktualne statystyki dla Łagiewnik, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łagiewnik

park krajobrazowy
  • Ślężański Park Krajobrazowy: 2466.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Masyw Ślęży: 2123.0 ha
  • Wzgórza Niemczańskie: 1004.0 ha
użytek ekologiczny
  • Paprocie serpentynitowe w Masywie Ślęży stanowisko nr 6: 0.64 ha
rezerwat
  • Góra Radunia: 44.0 ha
  • Łąka Sulistrowicka: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łagiewniki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: