Obszary chronione Marcinowice - świdnicki

Ochrona przyrody w Marcinowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Marcinowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Marcinowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Marcinowic

park krajobrazowy
  • Ślężański Park Krajobrazowy: 393.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Masyw Ślęży: 201.0 ha
  • Wzgórza Kiełczyńskie: 124.0 ha
użytek ekologiczny
  • Kurka Wodna: 0.31 ha
  • Paprocie serpentynitowe w Masywie Ślęży stanowisko nr 4: 0.27 ha
  • Paprocie serpentynitowe w Masywie Ślęży stanowisko nr 1: 0.13 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Marcinowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: