Geoportal Dzierżoniów - dzierżoniowski - Obszary chronione Dzierżoniów - dzierżoniowski

Obszary chronione Dzierżoniów - dzierżoniowski

Ochrona przyrody w gminie Dzierżoniów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Dzierżoniów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Dzierżoniów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Dzierżoniów

obszar chronionego krajobrazu
 • Góry Bardzkie i Sowie: 91.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Gór Sowich: 478.0 ha
 • Ślężański Park Krajobrazowy: 323.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Wzgórza Niemczańskie: 606.0 ha
 • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich: 570.0 ha
 • Wzgórza Kiełczyńskie: 280.0 ha
 • Masyw Ślęży: 50.0 ha
 • Kiełczyn: 2.8 ha
użytek ekologiczny
 • Paprocie serpentynitowe w Masywie Ślęży stanowisko nr 5: 0.25 ha
 • Paprocie serpentynitowe w Masywie Ślęży stanowisko nr 2: 0.22 ha
 • Paprocie serpentynitowe w Masywie Ślęży stanowisko nr 3: 0.21 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dzierżoniów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: