Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łapsze Niżne - nowotarski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Łapsze Niżne

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Łapszach Niżnych i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Łapszach Niżnych, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Łapsze Niżne

Sprawdź MPZP Łapsze Niżne dla dowolnej działki w Łapszach Niżnych. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XL-372/22 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Łapsze Niżne – sołectwo Trybsz
  Numer uchwały: XL-372/22
  Data uchwalenia: 2022-06-29
 • Uchwała Nr XXXVI-331/22 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne, dla obszaru obejmującego działkę ew. nr 336 położoną w miejscowości Łapsze Niżne
  Numer uchwały: XXXVI-331/22
  Data uchwalenia: 2022-02-28
 • Uchwała Nr XXIV-230/20 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku”
  Numer uchwały: XXIV-230/20
  Data uchwalenia: 2020-12-30
 • Uchwała Nr V-32/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne", w obrębie części działek ew. nr:337/34 i 337/29 położonych w miejscowości Łapsze Niżne
  Numer uchwały: V-32/15
  Data uchwalenia: 2015-02-27
 • Uchwała Nr XLIV-407/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY ŁAPSZE NIŻNE, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 14.07. 2006 r.) i zmienionego uchwałą Nr XIII-103/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011 roku (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 600 poz. 7038 z 21.12. 2011 r.)
  Numer uchwały: XLIV-407/14
  Data uchwalenia: 2014-08-29
 • Uchwała nr XXXIX-348/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, w obrębie działki ew. nr 6914/2 położonej w miejscowości Łapsze Wyżne
  Numer uchwały: XXXIX-348/14
  Data uchwalenia: 2014-03-06

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Łapsze Niżne

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: