Geoportal Legnickie Pole - legnicki - Obszary chronione Legnickie Pole - legnicki

Obszary chronione Legnickie Pole - legnicki

Ochrona przyrody w Legnickiym Polu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Legnickiym Polu? Sprawdź aktualne statystyki dla Legnickiego Pola, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Legnickiego Pola

zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Łąki Książęce: 178.0 ha
  • Wysoczyzna Taczalińska: 118.0 ha
  • Złoty Las: 97.0 ha
  • Dolina Uszewicy: 43.0 ha
  • Dębowa Dolina Kojszówki: 22.0 ha
  • Mokradła Gniewomierskie: 17.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Koskowickie: 64.0 ha
  • Jezioro Koskowickie - otulina: 23.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Legnickie Pole

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: