Geoportal Legnica - Obszary chronione Legnica

Obszary chronione Legnica

Ochrona przyrody w Legnicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Legnicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Legnicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Legnicy

użytek ekologiczny
  • Glinki w Lasku Złotoryjskim: 7.6 ha
  • Lasek przy ul. Rzeszotarskiej: 6.8 ha
  • Glinianki przy ul. Szczytnickiej: 3.1 ha
  • Trzcinowisko przy ul. Miejskiej: 3.0 ha
  • Podmokła łąka przy ul. Poznańskiej: 1.3 ha
  • Bagno przy ul. Poznańskiej: 0.92 ha
  • Trzcinowisko przy ul. Gniewomierskiej: 0.44 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Legnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: