Geoportal Łękawica - żywiecki - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łękawica - żywiecki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łękawica - żywiecki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Łękawica

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Łękawicy i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Łękawicy, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Łękawica

Sprawdź MPZP Łękawica dla dowolnej działki w Łękawicy. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Łękawica
    Numer uchwały: XXVIII/199/13
    Data uchwalenia: 2013-04-25
  • UCHWAŁA Nr XXX/201/2002 RADY GMINY W ŁĘKAWICY z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    Numer uchwały: XXX/201/2002
    Data uchwalenia: 2002-03-01

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Łękawica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: