Geoportal Porąbka - bielski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Porąbka - bielski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Porąbka - bielski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Porąbka

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Porąbce i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Porąbce, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Porąbka

Sprawdź MPZP Porąbka dla dowolnej działki w Porąbce. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLI/379/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków, Kobiernice
  Numer uchwały: XLI/379/2014
  Data uchwalenia: 2014-08-28
 • Uchwała nr XXV/238/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków
  Numer uchwały: XXV/238/2013
  Data uchwalenia: 2013-02-27
 • Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Podlesie w sołectwie Bujaków, Łupkowej, Żywieckiej i Mokrej w sołectwie Kobiernice oraz Beskidzkiej, Kasztanowej, Bosmańskiej i Krakowskiej w sołectwie Porąbka
  Numer uchwały: IX/77/2011
  Data uchwalenia: 2011-09-28
 • Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie produkcji i usług w sołectwie Kobiernice przy ulicy Bielskiej
  Numer uchwały: IX/76/2011
  Data uchwalenia: 2011-09-28
 • Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Mała Puszcza w sołectwie Porąbka
  Numer uchwały: VII/46/2011
  Data uchwalenia: 2011-05-30
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka
  Numer uchwały: XXVIII/185/09
  Data uchwalenia: 2009-03-11

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Porąbka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: