Geoportal Lubaczów - lubaczowski - Obszary chronione Lubaczów - lubaczowski

Obszary chronione Lubaczów - lubaczowski

Ochrona przyrody w gminie Lubaczów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lubaczów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lubaczów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lubaczów

obszar chronionego krajobrazu
  • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie): 499.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Horyniec: 1176.0 ha
  • Łukawiec: 22.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Huta Kryształowa": 8.6 ha
  • "Błotnisko Szymeczki": 4.6 ha
  • "Moczar Lisie Jamy": 4.2 ha
  • "Łozina": 2.5 ha
  • "Łąka trzęślicowa": 1.8 ha
  • "Kuczery": 0.32 ha
rezerwat
  • Kamienne: 8.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubaczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: