Geoportal Stary Dzików - lubaczowski - Obszary chronione Stary Dzików - lubaczowski

Obszary chronione Stary Dzików - lubaczowski

Ochrona przyrody w Starym Dzikowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Starym Dzikowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Starego Dzikowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Starego Dzikowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4134.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Lasy Sieniawskie: 4135.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Źródliska rzeki Przerwy": 21.0 ha
 • "Trzciny": 12.0 ha
 • : 7.8 ha
 • "Białe Bagno": 4.0 ha
 • "Za Żwirową": 2.5 ha
 • "Rozlewiska Przerwy": 2.1 ha
 • "Podlisze": 1.9 ha
 • "Bobrowe Bagno": 1.2 ha
 • "Nad Przerwą": 0.94 ha
 • "Pod Kosowym Stawem": 0.91 ha
 • "Pod Wysoką Górą": 0.55 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Stary Dzików

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: