Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lubenia - rzeszowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Lubenia

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Lubeni i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Lubeni, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Lubenia

Sprawdź MPZP Lubenia dla dowolnej działki w Lubeni. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • UCHWAŁA Nr VIII/36/07 RADY GMINY LUBENIA z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 12/1/06 terenu położonego w miejscowościach Lubenia i Siedliska
  Numer uchwały: VIII/36/07
  Data uchwalenia: 2007-06-22
 • UCHWAŁA Nr XX/134/04 RADY GMINY W LUBENI z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Straszydle
  Numer uchwały: XX/134/04
  Data uchwalenia: 2004-12-29
 • UCHWAŁA Nr VII/33/2003 RADY GMINY LUBENIA z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lubenia od Nr 1/2003 do Nr 8/2003
  Numer uchwały: VII/33/03
  Data uchwalenia: 2003-07-02
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/194/2002 RADY GMINY LUBENIA z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zagrodowego oraz usług komercyjnych nie pogarszających stanu środowiska na działkach nr 2537/10, 2537/11 i 2537/12 w miejscowości Siedliska w Gminie Lubenia
  Numer uchwały: XXXIX/194/02
  Data uchwalenia: 2002-07-18

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Lubenia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: