Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tyczyn - Tyczyn

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Tyczyn

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Tyczyn i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Tyczyn, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Tyczyn

Sprawdź MPZP Tyczyn dla dowolnej działki w gminie Tyczyn. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXII.224.21 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Hermanowa i Kielnarowa Gmina Tyczyn.
  Numer uchwały: XXXII.224.21
  Data uchwalenia: 2021-03-05
 • Uchwała nr XXX.205.20 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Hermanowa i Kielnarowa Gmina Tyczyn.
  Numer uchwały: XXX.205.20
  Data uchwalenia: 2020-12-29
 • Uchwała nr XXVI.174.20 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 18 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa.
  Numer uchwały: XXVI.174.20
  Data uchwalenia: 2020-09-18
 • Uchwała nr XXV.171.20 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 terenu położonego w miejscowości Tyczyn.
  Numer uchwały: XXV.171.20
  Data uchwalenia: 2020-07-31
 • Uchwała nr XLII.292.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 października 2017r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2010 terenu położonego w Tyczynie.
  Numer uchwały: XLII.292.17
  Data uchwalenia: 2017-10-20
 • UCHWAŁA Nr XI/59/07 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług nauki turystyki i rekreacji położonych w miejscowości Kielnarowa Gmina Tyczyn uchwalonego uchwałą Nr XL/296/02 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 października 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 72, poz. 1434 z dnia 18 listopada 2002 r.
  Numer uchwały: XI/59/2007
  Data uchwalenia: 2007-08-22

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Lubenia, MPZP Rzeszów
Przejdź na nowy: Geoportal Tyczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: