Obszary chronione Lubień - myślenicki

Ochrona przyrody w Lubieniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lubieniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Lubienia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lubienia

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 7509.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Raba z Mszanką: 80.0 ha
  • Luboń Wielki: 0.07 ha
rezerwat
  • Luboń Wielki: 0.37 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubień

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: