Obszary chronione Mszana Dolna - limanowski

Ochrona przyrody w gminie Mszana Dolna

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Mszana Dolna? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Mszana Dolna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Mszana Dolna

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 11538.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Gorczańska: 2076.0 ha
  • Luboń Wielki: 34.0 ha
  • Raba z Mszanką: 33.0 ha
  • Łąki koło Kasiny Wielkiej: 24.0 ha
  • Lubogoszcz: 17.0 ha
park narodowy
  • Gorczański Park Narodowy - otulina: 2026.0 ha
  • Gorczański Park Narodowy: 1161.0 ha
rezerwat
  • Luboń Wielki: 35.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Gorce: 1069.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mszana Dolna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: