Obszary chronione Rabka-Zdrój

Ochrona przyrody w gminie Rabka-Zdrój

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Rabka-Zdrój? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Rabka-Zdrój, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Rabka-Zdrój

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4290.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Gorczańska: 460.0 ha
  • Luboń Wielki: 0.06 ha
park narodowy
  • Gorczański Park Narodowy - otulina: 773.0 ha
  • Gorczański Park Narodowy: 1.0 ha
rezerwat
  • Luboń Wielki: 0.06 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Gorce: 0.08 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Rabka-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: