Obszary chronione Lubiszyn - Deszczno

Ochrona przyrody w Lubiszynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lubiszynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Lubiszyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lubiszyna

obszar chronionego krajobrazu
 • Lasy Witnicko-Dębieńskie: 5226.0 ha
 • Puszcza Barlinecka: 4857.0 ha
 • Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty: 3.2 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Myślibórz": 1.5 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Torfowisko Chłopiny: 498.0 ha
 • Jezioro Kozie: 40.0 ha
użytek ekologiczny
 • DŁUGIE ŁĄKI: 65.0 ha
 • ŚCIECHÓWEK: 39.0 ha
 • MOKRADŁA: 26.0 ha
 • ŁĄKI: 16.0 ha
 • PRZY DRODZE: 7.9 ha
 • GAJEWO: 6.1 ha
 • ŁOZOWISKO: 5.9 ha
 • MOKRY BÓR: 3.4 ha
 • CHŁOPINY I: 3.3 ha
 • KOZIE ŁĄKI: 3.0 ha
 • CHŁOPINY II: 2.6 ha
 • MYSTKI I: 2.0 ha
 • Chłopińska Łąka: 2.0 ha
 • MYSTKI II: 1.5 ha
 • CHŁOPINY: 1.4 ha
 • Smoliny: 0.94 ha
 • ŚCIECH: 0.45 ha
 • SZUWAR: 0.06 ha
rezerwat
 • Bagno Chłopiny: 119.0 ha
 • Bogdanieckie Cisy: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Witnicko-Dębniańska: 2393.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubiszyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: