Geoportal Gorzów Wielkopolski - Obszary chronione Gorzów Wielkopolski

Obszary chronione Gorzów Wielkopolski

Ochrona przyrody w Gorzowie Wielkopolskim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gorzowie Wielkopolskim? Sprawdź aktualne statystyki dla Gorzowa Wielkopolskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gorzowa Wielkopolskiego

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Warty i Dolnej Noteci: 361.0 ha
  • Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty: 0.2 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ujście Noteci: 312.0 ha
  • Murawy Gorzowskie: 80.0 ha
użytek ekologiczny
  • GORZOWSKIE MURAWY KSEROTERMICZNE: 2.0 ha
rezerwat
  • Gorzowskie Murawy: 79.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Noteci: 312.0 ha
  • Ostoja Witnicko-Dębniańska: 7.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: