Obszary chronione Bogdaniec - Deszczno

Ochrona przyrody w Bogdańcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bogdańcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Bogdańca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bogdańca

obszar chronionego krajobrazu
  • Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty: 7577.0 ha
  • Lasy Witnicko-Dzieduszyckie: 228.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ujście Warty: 333.0 ha
rezerwat
  • Bogdanieckie Grądy: 40.0 ha
  • Bogdanieckie Cisy: 21.0 ha
  • Dębowa Góra: 11.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Witnicko-Dębniańska: 3087.0 ha
  • Ujście Warty: 333.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bogdaniec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: