Pozwolenia na budowę Ludwin - łęczyński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Ludwinie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Ludwina. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Ludwinie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Ludwina

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Ludwinie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku letniskowego z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki i wewnętrzną linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.226.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.223.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wewnętrzne linie zasilające; budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.196.2021.IX
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, doziemną gazową i wewnętrzną linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.195.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, zewnętrzną instalacją gazową, wewnętrzną linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.179.2021.IX
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6741.4.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z przydomową biologiczną oczyszczalnią ścieków, zewnętrzna instalacją gazową, wewnętrzną linią zasilającą; budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.165.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.159.2021.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku letniskowego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, zewnętrzną instalacją wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzną linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.153.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę z dn. 27.12.2016 nr 436/16 zmienionego pozwoleniem na budowę z dn. 09.11.2020 r. nr 526/20 w zakresie zmiany wysokości i średnicy zbiorników na wodę pitną –
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.149.2021.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Ludwin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: