Pozwolenia na budowę Puchaczów - łęczyński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Puchaczowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Puchaczowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Puchaczowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Puchaczowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Puchaczowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Puchaczowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Puchaczowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Puchaczowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN15 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: 192311/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej z rur Dz 110mm PE100 RC SDR11 oraz dz 90MM PE100RC SDR11 do działek nr 283/3 i 283/4 - przekroczenie drogi krajowej nr 82 (dz. nr 566) na odcinku A-B w miejscowości Brzeziny, gm. Puchaczów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 179885/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.582.2020.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka linii napowietrznej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn, napowietrznej linii nn wraz z przyłączami oraz demontażem odcinków linii kablowych SN i nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6741.16.2020.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa oświetlenia drogowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.573.2020.III
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.563.2020.III
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.565.2020.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.564.2020.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.562.2020.III
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrznymi liniami zasilającymi oraz budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.559.2020.IV
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Milejów