Pozwolenia na budowę Łęczna - Łęczna

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Łęczna

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Łęczna. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Łęczna. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Łęczna

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Łęczna. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, gazowa i elektryczna; budynku garażu z zewnętrzną instalacja elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.199.2021.IX
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi: doziemna gazową, wewnętrzną linią zasilającą kablową oraz kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.163.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrzna linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.166.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej ś/c PE dn 40 wraz z 2 przyłączami gazowymi ś/c PE dn 25 do punktów redukcyjno - pomiarowego dla zasilania w gaz budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.268.2021.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączem wodociągowym, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki i zewnętrzną instalacją na gaz płynny
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.158.2021.IX
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej z instalacjami zewnętrznymi: doziemną gazową i wlz kablowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.152.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka linii napowietrznych SN
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6741.3.2021.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków i wewnętrzna linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.142.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z odprowadzaniem spalin dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.143.2021.III
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, zewnętrzna instalacja gazową, zewnętrzna instalacja elektryczną ( wlz)
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.140.2021.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Łęczna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: