Pozwolenia na budowę Łęczna - Łęczna

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Łęczna

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Łęczna. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Łęczna. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Łęczna w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Łęczna dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Łęczna wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Łęczna

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Łęczna. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, doziemną gazową, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem ścieków i wewnętrzna linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.624.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego i instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi:doziemną gazową, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym ścieków i wewnętrzną linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.616.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją gazową i elektryczną oraz rozbudową istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla istniejącego budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.615.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 – wentylacja i ogrzewanie sal sportowych”
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.597.2020.V
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej ś/c PE dn 25 odc. B-D wraz z przyłączem gazowym ś/c PE 25 i punktem redukcyjno – pomiarowym dla zasilania w gaz budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.625.2020.III
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej ś/c PE dn 63 odc. Z-C wraz z przyłączem gazowym ś/c PE dn 25 odc. 2-SG2 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla zasilania w gaz budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.626.2020.III
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi: doziemną gazową, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem ścieków i i wewnętrzna linią zasilającą; budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.598.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacjami zewnętrznymi: gazową, kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków i elektryczną jako I etap siedliska rolniczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.595.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami zewnętrznymi:gazową, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem ścieków i wodociągową
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.581.2020.II
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.614.2020.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Milejów