Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łyszkowice - łowicki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Łyszkowice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Łyszkowicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Łyszkowicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Łyszkowice

Sprawdź MPZP Łyszkowice dla dowolnej działki w Łyszkowicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXV/114/2020 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/62/2015 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowice, fragmenty obszarów wsi Czatolin i Kalenice
  Numer uchwały: XXV/114/2020
  Data uchwalenia: 2020-11-30
 • Uchwała nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowice, fragment obszaru wsi Łyszkowice
  Numer uchwały: XXXV/187/2017
  Data uchwalenia: 2017-08-23
 • Uchwała nr XXXV/188/2017 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowice, obszary wsi: Kuczków, Łagów, Zakulin, Bobiecko, Seligów, Stachlew oraz fragmenty obszarów wsi Polesie i Łyszkowice na fragmencie wsi Stachlew
  Numer uchwały: XXXV/188/2017
  Data uchwalenia: 2017-08-23
 • Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowice, obszary wsi: Kuczków, Łagów, Zakulin, Bobiecko, Seligów, Stachlew oraz fragmenty obszarów wsi Polesie i Łyszkowice, na fragmentach obszarów wsi Łagów, Polesie i Stachlew
  Numer uchwały: XIV/61/2015
  Data uchwalenia: 2015-11-27
 • Uchwała nr XIV/62/2015 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowice, fragmenty wsi: Czatolin i Kalenice
  Numer uchwały: XIV/62/2015
  Data uchwalenia: 2015-11-27
 • Uchwała nr XLVII/244/2014 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowice, obszar położony w Łyszkowicach, w rejonie ul. Brzezińskiej, Chruślińskiej, Głowackiego i Targowej, na fragmencie położonym przy ul. Głowackiego
  Numer uchwały: XLVII/244/2014
  Data uchwalenia: 2014-09-24

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Łyszkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: