Pozwolenia na budowę Milejów - łęczyński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Milejowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Milejowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Milejowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Milejowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Milejowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Milejowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Milejowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Milejowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa linii kablowej SN wraz z demontażem linii napowietrznej SN 15 kV na odcinku od słupa nr 8 do ST Milejów GS
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.99.2021.I
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6741.1.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym ścieków, doziemną instalacją gazową i wewnętrzną linią zasilającą jako I etap budowy ( założenia nowego siedliska rolniczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.83.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia Wólka Łańcuchowska ST-3 wraz z kanalizacją światłowodową
  Nr wniosku/zgłoszenia: 33732/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz elektryczną ( I etap budowy siedliska rolniczego)
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.48.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączem wodociągowym, zewnętrzna instalacją kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków, wewnętrzna linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.37.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Założenie nowego siedliska rolniczego – I etap budowy: budynek mieszkalny jednorodzinny z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem ścieków, i wewnętrzną linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.476.3.2020.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrzna linią zasilającą ; budynku gospodarczego z wewnętrzną linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.18.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.1.2021.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-05
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego rozbudowa siedliska rolniczego) wraz z instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej z przydomową ovczyszczalnią ścieków, elektryczną oraz przyłączem wodociągowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.639.2020.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Milejów