Geoportal Milejów - łęczyński - Pozwolenia na budowę Milejów - łęczyński

Pozwolenia na budowę Milejów - łęczyński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Milejowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Milejowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Milejowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Milejowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Milejowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (kat I) , zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbionikiem ścieków, wlz
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.189.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.154.2021.VII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.256.2021.III
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa z przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.145.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki oraz wlz kablowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.141.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrzną linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.119.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej SN wraz z demontażem linii napowietrznej SN 15 kV na odcinku od słupa nr 8 do ST Milejów GS
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.99.2021.I
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny (kat. I), zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem ścieków, wewnętrzna linia zasilająca
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.92.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6741.1.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym ścieków, doziemną instalacją gazową i wewnętrzną linią zasilającą jako I etap budowy ( założenia nowego siedliska rolniczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.83.2021.VIII
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łęczna, ul. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Milejów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: