Obszary chronione Miłki - giżycki

Ochrona przyrody w Miłkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Miłkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Miłek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Miłek

obszar chronionego krajobrazu
  • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 7435.0 ha
  • Jezior Orzyskich: 938.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Mazurskie Bagna: 602.0 ha
użytek ekologiczny
  • Bagno Nietlice: 345.0 ha
  • Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego: 8.1 ha
rezerwat
  • Nietlickie Bagno - otulina: 490.0 ha
  • Nietlickie Bagno: 345.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bagna Nietlickie: 2431.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kruklanki, Ochrona przyrody Wydminy, Ochrona przyrody Giżycko

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Miłki - giżycki: 3 Budynki - przetargi publiczne Giżycko
Nieruchomości Giżycko