Obszary chronione Kruklanki - giżycki

Ochrona przyrody w Kruklankach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kruklankach? Sprawdź aktualne statystyki dla Kruklanek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kruklanek

obszar chronionego krajobrazu
  • Puszczy Boreckiej: 11137.0 ha
  • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 7279.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego: 423.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Borecka: 11328.0 ha
użytek ekologiczny
  • Ostoja bioróżnorodności w Puszczy Boreckiej: 29.0 ha
rezerwat
  • Borki: 435.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Borecka: 9917.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kruklanki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: