Obszary chronione Mniszków - opoczyński

Ochrona przyrody w Mniszkowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Mniszkowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Mniszkowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Mniszkowa

park krajobrazowy
 • Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina: 3808.0 ha
 • Sulejowski Park Krajobrazowy: 3099.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 2.8 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.87 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.12 ha
rezerwat
 • Błogie: 68.0 ha
 • Gaik: 36.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mniszków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: