Obszary chronione Aleksandrów - piotrkowski

Ochrona przyrody w Aleksandrowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Aleksandrowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Aleksandrowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Aleksandrowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu: 7083.0 ha
park krajobrazowy
 • Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina: 4078.0 ha
 • Sulejowski Park Krajobrazowy: 3026.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Środkowej Pilicy: 1113.0 ha
 • Dolina Czarnej: 400.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 4.5 ha
 • : 3.9 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.53 ha
 • Skotniki III: 0.46 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.33 ha
 • Skotniki II: 0.22 ha
 • Skotniki I: 0.15 ha
 • : 0.13 ha
 • : 0.06 ha
 • : 0.06 ha
 • : 0.04 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Jaksonek: 80.0 ha
 • Diabla Góra: 54.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Aleksandrów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: