Obszary chronione Sulejów - Sulejów

Ochrona przyrody w gminie Sulejów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sulejów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sulejów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sulejów

park krajobrazowy
 • Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina: 11653.0 ha
 • Sulejowski Park Krajobrazowy: 4500.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Środkowej Pilicy: 520.0 ha
 • Lubiaszów w Puszczy Pilickiej: 146.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Na Murowańcu": 231.0 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.3 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.96 ha
 • : 0.91 ha
 • : 0.9 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.5 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.2 ha
 • : 0.18 ha
 • : 0.11 ha
 • : 0.08 ha
 • : 0.04 ha
 • : 0.04 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.02 ha
 • : 0.02 ha
 • : 0.02 ha
 • : 0.02 ha
 • : 0.02 ha
 • : 0.02 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • :
rezerwat
 • Lubiaszów: 146.0 ha
 • Las Jabłoniowy: 19.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Mniszków, Ochrona przyrody Rozprza, Ochrona przyrody Aleksandrów
Przejdź na nowy: Geoportal Sulejów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: