Pozwolenia na budowę Skawina - Skawina

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Skawinie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Skawiny. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Skawinie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Skawiny

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Skawinie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wykonanie połączenia wodociągowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 582/3 w m. Rzozów, gmina Skawina
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.II-S.6743.2.115.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na dz. nr 100 w m. Facimiech, gmina Skawina
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0214/S/2021/AB.II-S.6740.1.199.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 2508, 2510, 4402/1 w m. Skawina, gmina Skawina
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.II-S.6743.2.112.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zmiana decyzji z dnia 12 lutego 2021 r., Nr AB.V.1.117.2021, znak AB.V.6740.1.455.2020.AD, dla inwestycji pn: „Zespół magazynowo–produkcyjno-usługowy z segmentami socjalno-biurowymi, zbiornikiem retencyjnym wody opadowej, budynkiem pompowni wody pożarowej, naziemnym zbiornikiem wody p.poż, budynkiem portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wchodzą wewnętrzne i zewnętrzne doziemne instalacje takie jak: wentylacyjna, chłodnicza, klimatyzacyjna, gazowa, grzewcza, wody do celów socjalnych, wody do celów p.poż (hydrantowa i tryskaczowa), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrotechnicznej, teletechnicznej oraz elementy takie jak: parkingi, droga wewnętrzna, chodniki, place manewrowe, wiata na rowery, wiata dla osób palących, na dz. nr 1517/1, 1517/2, 1517/3, 1518/1, 1518/2, 1518/3, 1521/1, 1521/2, 1521/3, 1522/3, 1522/4, 1522/5, 1522/6, 1522/7, 1522/8, 1525/2, 1525/3, 1525/4, 1525/5, 1526/1, 1526/2, 1526/3, 1529/1, 1529/2, 1529/3, 1530/4, 1530/5, 1530/6, 1533/18, 1533/20, 1533/22 w m. Skawina, gm. Skawina”; Zakres zmian: - zwiększenie obszaru inwestycji o dodatkowe 6 działek o nr: 1533/17, 1533/19, 1533/21, 1533/24, 1533/25, 1533/26, obręb Skawina, - zwiększenie charakterystycznych parametrów powierzchni zabudowy hali, pompowni i zbiornika pożarowego, wiaty na rowery oraz wysokości, długości i szerokości obiektów, - zmiana rzędnych posadowienia obiektów budowlanych, - zmiana rzędnych drogowych, - zmiana powierzchni utwardzeń, - zmiana lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i zewnętrznej instalacji gazowej, - zmiana instalacji zewnętrznych w zakresie: instalacji wodociągowej na cele bytowe, instalacji wodociągowej wody ppoż., instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - zmiana ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych, - zmiana charakterystycznych parametrów zbiornika retencyjnego oraz dodanie wylotu do potoku Rzepnik, - zmiana lokalizacji pomieszczeń socjalno-biurowych w hali, przesunięcie w osie 7-9/I-14, - zmiana lokalizacji oraz charakterystycznych parametrów pomieszczeń technicznych hali.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0524/K/2021/AB.V.6740.1.129.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 641, 623/1, 920/4 w m. Wielkie Drogi, gmina Skawina
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.II-S.6743.2.104.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznym instalacjami: wod-kan, elektryczną, c.o. z wewnętrzną linią zalicznikową elektryczną z podsziemnym zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe o poj. V=10 m³ z odcinkiem kanalizacji, murem oporowym oraz utwardzonym dojściem i dojazdem na dz. nr 1672/2, 1673/2 w m. Radziszów, gmina Skawina
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0200/S/2021/AB.II-S.6740.1.187.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., gazu i energii elektrycznej oraz zewnętrznymi instalacjami: gazu, energii elektrycznej i kanalizacji sanitarnej, a także budowa dojścia i dojazdu na dz. nr 319/3 w m. Gołuchowice, gmina Skawina
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0196/S/2021/AB.II-S.6740.1.183.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych D1 oraz D2 w zabudowie bliźniaczej z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o., energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz instalacjami zewnętrznymi: gazu, energii elektrycznej i kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym oraz dojścia i dojazdu na dz. nr 773/7 w m. Facimiech, gmina Skawina
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0190/S/2021/AB.II-S.6740.1.178.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego oraz utwardzenie nawierzchni dojścia do projektowanego budynku na dz. nr 622/2 w m. Wielkie Drogi, gmina Skawina
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0182/S/2021/AB.II-S.6740.1.171.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Remont odcinka drogi gminnej wraz z zabezpieczeniem istniejącego gazociągu dn500 na dz. Nr 439/3, 798 w m. Jaśkowice w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowych budowy parkingów Park&Ride w m. Jaśkowice i Zelczyna – zadanie nr 1 projekt budowy parkingu P&R w m. Jaśkowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0451/K/2021/AB.V.6740.1.109.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Skawina

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: