Obszary chronione Naruszewo - płoński

Ochrona przyrody w Naruszewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Naruszewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Naruszewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Naruszewa

obszar chronionego krajobrazu
  • Naruszewski: 5520.0 ha
  • Krysko-Joniecki: 832.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 450: 4.8 ha
  • użytek 437: 2.9 ha
  • użytek 438: 2.0 ha
  • użytek 449: 0.94 ha
  • użytek 448: 0.71 ha
  • użytek 447: 0.31 ha
rezerwat
  • Noskowo: 76.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Naruszewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: