Obszary chronione Niegosławice - żagański

Ochrona przyrody w Niegosławicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Niegosławicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Niegosławic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Niegosławic

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Szprotawki: 4257.0 ha
  • Wzgórza Dalkowskie: 0.54 ha
  • Wzgórza Dalkowskie (woj. dolnośląskie): 0.28 ha
park krajobrazowy
  • Przemkowski Park Krajobrazowy: 0.05 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Borowina: 12.0 ha
użytek ekologiczny
  • Przemkowskie Bagno: 0.08 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Stawy Przemkowskie: 1376.0 ha
  • Bory Dolnośląskie: 124.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gaworzyce, Ochrona przyrody Żukowice, Ochrona przyrody Radwanice
Przejdź na nowy: Geoportal Niegosławice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: