Obszary chronione Żukowice - głogowski

Ochrona przyrody w Żukowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Żukowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Żukowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Żukowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Wzgórza Dalkowskie (woj. dolnośląskie): 623.0 ha
  • Wzgórza Dalkowskie: 0.14 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kozioróg w Czernej: 143.0 ha
  • Nowosolska Dolina Odry: 71.0 ha
użytek ekologiczny
  • Łęgi Głogowskie: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Odry: 71.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Żukowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: