Geoportal Nielisz - zamojski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nielisz - zamojski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nielisz - zamojski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Nielisz

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Nieliszu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Nieliszu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Nielisz

Sprawdź MPZP Nielisz dla dowolnej działki w Nieliszu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Nielisz z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany panu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu, dotyczącego części terenów działek o Nr 633, 634, 635, 636/3, 636/4 położonych w miejscowości Nawóz
  Numer uchwały: VI/34/2019
  Data uchwalenia: 2019-03-01
 • Uchwała nr XLVII/261/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu, dotyczącego części terenów działek o Nr 2411 i 2412 położonych w m. Nielisz z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową
  Numer uchwały: XLVII/261/2018
  Data uchwalenia: 2018-09-28
 • Uchwała nr XLII/234/2018 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego części terenów działek o Nr 1701/1, 1701/3 i działki o Nr 1701/2 położonych w miejscowości Nielisz z przeznaczeniem pod usługi turystyki ( hotelarstwo, gastronomia, handel ) i usługi inne (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF-II.4131.11.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.)
  Numer uchwały: XLII/234/2018
  Data uchwalenia: 2018-03-19
 • Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Nielisz z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu, dotyczącego części terenów działek o Nr 633, 634, 635, 636/3, 636/4 położonych w miejscowości Nawóz. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.391.2015 z dnia 29 września 2015 r. stwierdzające nieważność wyżej wymienionej uchwały w części)
  Numer uchwały: X/55/15
  Data uchwalenia: 2015-08-26
 • Uchwała nr XX/96/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu w obszarze D na działkach ewidencyjnych Nr 2448/6 i 2448/7 położonych we wsi Nawóz.
  Numer uchwały: XX/96/12
  Data uchwalenia: 2012-08-24
 • Uchwała nr XX/97/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu w obszarze D na działkach ewidencyjnych Nr 1700/1 i 1700/2 położonych we wsi Nielisz.
  Numer uchwały: XX/97/12
  Data uchwalenia: 2012-08-24

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Nielisz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: