Geoportal Nielisz - zamojski - Obszary chronione Nielisz - zamojski

Obszary chronione Nielisz - zamojski

Ochrona przyrody w Nieliszu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nieliszu? Sprawdź aktualne statystyki dla Nielisza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nielisza

park krajobrazowy
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy - otulina: 0.01 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Łętowni: 195.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Nieliska: 1378.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nielisz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: