Geoportal Nowy Korczyn - Obszary chronione Nowy Korczyn

Obszary chronione Nowy Korczyn

Ochrona przyrody w Nowym Korczynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowym Korczynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowego Korczyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowego Korczyna

obszar chronionego krajobrazu
  • Solecko-Pacanowski: 6545.0 ha
  • Nadnidziański: 3553.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły: 0.82 ha
  • Koszycko-Opatowiecki: 0.02 ha
park krajobrazowy
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy - otulina: 3553.0 ha
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy: 1567.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nidziańska: 1607.0 ha
  • Ostoja Szaniecko-Solecka: 1188.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Nidy: 1679.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowy Korczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: