Geoportal Opatowiec - kazimierski - Obszary chronione Opatowiec - kazimierski

Obszary chronione Opatowiec - kazimierski

Ochrona przyrody w Opatowcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Opatowcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Opatowca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Opatowca

obszar chronionego krajobrazu
  • Koszycko-Opatowiecki: 6191.0 ha
  • Nadnidziański: 538.0 ha
  • Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.01 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły:
park krajobrazowy
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy - otulina: 538.0 ha
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy: 120.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nidziańska: 120.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Nidy: 120.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Opatowiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: