Obszary chronione Solec-Zdrój - buski

Ochrona przyrody w Solcu-Zdroju

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Solcu-Zdroju? Sprawdź aktualne statystyki dla Solca-Zdroju, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Solca-Zdroju

obszar chronionego krajobrazu
  • Solecko-Pacanowski: 6223.0 ha
  • Szaniecki: 1688.0 ha
park krajobrazowy
  • Szaniecki Park Krajobrazowy - otulina: 1688.0 ha
  • Szaniecki Park Krajobrazowy: 593.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Szaniecko-Solecka: 1568.0 ha
użytek ekologiczny
  • Wąwóz Kikowski: 9.6 ha
  • Łąka śródleśna w Wełninie: 3.6 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Pacanów, Ochrona przyrody Stopnica, Ochrona przyrody Nowy Korczyn
Przejdź na nowy: Geoportal Solec-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: