Geoportal Obsza - biłgorajski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obsza - biłgorajski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Obsza - biłgorajski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Obsza

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Obszy i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Obszy, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Obsza

Sprawdź MPZP Obsza dla dowolnej działki w Obszy. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXIII/146/21 Rady Gminy Obsza z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza
  Numer uchwały: XXIII/146/21
  Data uchwalenia: 2021-03-05
 • Uchwała nr XVIII/109/20 Rady Gminy Obsza z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza
  Numer uchwały: XVIII/109/20
  Data uchwalenia: 2020-09-30
 • Uchwała nr XVIII/110/20 Rady Gminy Obsza z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza
  Numer uchwały: XVIII/110/20
  Data uchwalenia: 2020-09-30
 • Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Obsza z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obsza w zakresie lokalizacji trasy gazociągów kopalnianych i urządzeń infrastruktury towarzyszącej odwiertom Lubliniec 10 i 11.
  Numer uchwały: XI/67/11
  Data uchwalenia: 2011-12-15
 • UCHWAŁA Nr XXIII/86/08 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Obsza
  Numer uchwały: XXIII/86/08
  Data uchwalenia: 2008-10-20
 • UCHWAŁA Nr XXIII/87/08 RADY GMINY OBSZA z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Obsza
  Numer uchwały: XXIII/87/08
  Data uchwalenia: 2008-10-20

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Obsza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: