Geoportal Obsza - biłgorajski - Obszary chronione Obsza - biłgorajski

Obszary chronione Obsza - biłgorajski

Ochrona przyrody w Obszy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Obszy? Sprawdź aktualne statystyki dla Obszy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Obszy

obszar chronionego krajobrazu
  • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie): 0.19 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej: 1961.0 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - otulina: 1163.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Puszczy Solskiej: 3012.0 ha
  • Dolina Dolnej Tanwi: 323.0 ha
użytek ekologiczny
  • Wirowa:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Solska: 3336.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Obsza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: