Obszary chronione Skarbimierz - brzeski

Ochrona przyrody w Skarbimierzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Skarbimierzu? Sprawdź aktualne statystyki dla Skarbimierza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Skarbimierza

park krajobrazowy
  • Stobrawski Park Krajobrazowy: 181.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Riparia": 1.3 ha
  • "Nad Nysą": 0.01 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Grądy Odrzańskie: 0.06 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Grądy Odrzańskie: 1641.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Skarbimierz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: