Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Osieczna - starogardzki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Osieczna

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Osieczna i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Osieczna, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Osieczna

Sprawdź MPZP Osieczna dla dowolnej działki w gminie Osieczna. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • UCHWAŁA Nr XVII/86/2008 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osieczna dot. działki nr 658 w gm. Osieczna
  Numer uchwały: XVII/86/2008
  Data uchwalenia: 2008-07-09
 • UCHWAŁA NR XV/97/96 z dnia 05.11.1996 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna dotyczącej działki nr 399 położonej we wsi Szlachta w gminie Osieczna z dn. 1996-11-05
  Numer uchwały: XV/97/96
  Data uchwalenia: 1996-11-05
 • UCHWAŁA NR XV/98/96 z dnia 05.11.1996 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna dotyczącej działek nr 433, 434, 435 położonych we wsi Szlachta w gminie Osieczna z dn. 1996-11-05
  Numer uchwały: XV/98/96
  Data uchwalenia: 1996-11-05
 • w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna dotyczącej działki nr 215/1 położonej we wsi Szlachta w gminie Osieczna z dn. 1996-11-05
  Numer uchwały: XV/96/96
  Data uchwalenia: 1996-11-05

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Osieczna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: