Geoportal Nowa Słupia - kielecki - Obszary chronione Nowa Słupia - kielecki

Obszary chronione Nowa Słupia - kielecki

Ochrona przyrody w Nowej Słupi

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowej Słupi? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowej Słupi, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowej Słupi

obszar chronionego krajobrazu
  • Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 1375.0 ha
park krajobrazowy
  • Jeleniowski Park Krajobrazowy - otulina: 1375.0 ha
  • Jeleniowski Park Krajobrazowy: 832.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łysogóry: 1899.0 ha
  • Ostoja Jeleniowska: 581.0 ha
park narodowy
  • Świętokrzyski Park Narodowy: 1852.0 ha
rezerwat
  • Góra Jeleniowska: 16.0 ha
  • Wąwóz w skałach: 1.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowa Słupia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: