Geoportal Piątnica - łomżyński - Obszary chronione Piątnica - łomżyński

Obszary chronione Piątnica - łomżyński

Ochrona przyrody w Piątnicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Piątnicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Piątnicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Piątnicy

obszar chronionego krajobrazu
  • Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi: 1096.0 ha
park krajobrazowy
  • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - otulina: 3968.0 ha
  • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi: 2899.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Narwiańska: 3746.0 ha
  • Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie: 13.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 13.0 ha
  • "Piaskowa Górka-Krzewo": 1.8 ha
rezerwat
  • Kalinowo: 70.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Przełomowa Dolina Narwi: 3166.0 ha
  • Dolina Dolnej Narwi: 782.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Piątnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: