Obszary chronione Pierzchnica - kielecki

Ochrona przyrody w Pierzchnicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Pierzchnicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Pierzchnicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Pierzchnicy

obszar chronionego krajobrazu
  • Chmielnicko-Szydłowski: 8550.0 ha
  • Cisowsko-Orłowiński: 1151.0 ha
park krajobrazowy
  • Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy: 245.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Cisowsko-Orłowińskie: 554.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Pierzchnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: