Geoportal Raków - kielecki - Obszary chronione Raków - kielecki

Obszary chronione Raków - kielecki

Ochrona przyrody w Rakowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rakowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Rakowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rakowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Cisowsko-Orłowiński: 8234.0 ha
  • Chmielnicko-Szydłowski: 4694.0 ha
park krajobrazowy
  • Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy: 6137.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Cisowsko-Orłowińskie: 2149.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.4 ha
  • Torfowisko śródleśne koło miejscowosci Mocha: 1.1 ha
  • : 1.1 ha
  • : 0.4 ha
  • : 0.17 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Raków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: